top of page

This meditation brings deep grounding, heart and third eye awakening & opening, and light activation shifts.

 

This meditation connects you with the eagle spirit. You will be flying with the eagle to see a problem or circumstance from your higher self's view, from the bird's eye view, so you can shift your perspective, and see connections and solutions you could not see before. 

 

It's time to shift. 

 

Nederlandse beschrijving

Deze engelstalige meditatie brengt diepe aarding, ontwaakt en opent het hart en het derde oog, en lichtactiveringsverschuivingen.

 

Deze meditatie verbindt je met de adelaarsgeest. Je zult met de adelaar vliegen om een probleem of omstandigheid te zien vanuit het gezichtspunt van je hogere zelf, vanuit vogelperspectief, zodat je je perspectief kunt verschuiven en verbanden en oplossingen kunt zien die je voorheen niet kon zien.

 

 

Bird's eye view meditation

€ 28,00Prijs
    bottom of page